Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hằng Nga
Nguyễn Thị Hằng Nga

Ngày sinh: 24/2/1969

Dân tộc: Kinh

Điện thoại cơ quan: 043.6577666

Email liên lạc: hangngadtvh@gmail.com

Phó hiệu trưởng

Phạm Thị Mai Thanh
Phạm Thị Mai Thanh

Ngày sinh: 13/6/1975

Dân tộc: Kinh

Điện thoại cơ quan: 043.6577666

Email liên lạc: maithanhdtvh@gmail.com

Nguyễn Văn Vinh
Nguyễn Văn Vinh

Ngày sinh: 4/3/1970

Dân tộc: Kinh

Điện thoại cơ quan: 043.6577666

Email liên lạc: vinhdtvh@gmail.com

Chủ quảnỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

 

Địa chỉ: Lô TH 04 - Phố Thép Mới - Khu đô thị Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Nguyễn Thị Hằng Nga

Liên hệ: SĐT 043.6577666 - Email: c1dtviethung@longbien.edu.vn